Allereerste lezing Kring Roermond NHGL over klimaatverandering en vogels

Foto: Giani Pralea via Pixabay

Kring Roermond NHGL houdt haar eerste lezing, over klimaatverandering en vogels. De lezing laat zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben, voor de vogelpopulaties.

Alle aspecten betreffende dit onderwerp passeren de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels tot veranderingen in fenologie (timing van ei-leg en trekpatronen). Ook veranderingen in de verspreiding en populatiegroottes worden onder de loep genomen. Welke vogelsoorten gaan we in de toekomst verliezen, welke kunnen verwelkomd worden?

Tenslotte wordt er ingegaan op veranderde relaties tussen de verschillende vogelsoorten. Wat gebeurt er als de activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen? Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst van de Nederlandse vogels? Kunnen we hier de voortekenen van zien in de monitoringprogramma’s en de resultaten van het recente atlasproject?

De lezing wordt op 10 oktober om 20 uur, aan de Kapellerpoort 1, in Roermond gehouden.

Reacties