Motie: kwijtschelden huurpenningen voor Roermondse verenigingen e.d. tijdens de coronacrisis

Foto: Pixabay

Raadsvergadering Gemeente Roermond dd. 7 mei 2020 – Motie: kwijtschelden huurpenningen voor Roermondse verenigingen e.d. tijdens de coronacrisis

In Roermond maken veel verenigingen, instellingen, organisaties e.d. gebruik van gemeentelijke accommodaties waarvoor zij huur betalen. Door de coronacrisis zijn deze accommodaties gesloten of mag er geen gebruik van worden gemaakt. De gemeente Roermond heeft besloten om de huur nu niet in te vorderen en uitstel van betaling te verlenen, hetgeen door de raad zeer gewaardeerd wordt.

In diverse andere gemeenten waar men met hetzelfde te maken heeft, hebben die gemeenten besloten om de volledige huur kwijt te schelden voor de periode dat sluiting vanwege de coronacrisis noodzakelijk is.

De overheid heeft inmiddels meer maatregelen getroffen, waardoor diverse Roermondse verenigingen e.d. noodgedwongen (een groot deel van) hun activiteiten (hebben) moeten stoppen, waardoor het voortbestaan van deze verenigingen e.d. in gevaar dreigt te komen. Hierdoor wordt een verregaander besluit gevraagd en ook gerechtvaardigd.

De Raad van Roermond roept het College van B&W op om te onderzoeken wat de financiële implicaties zijn, als de huur wordt kwijtgescholden voor verenigingen e.d. die door de coronacrisis geen gebruik kunnen/mogen maken van de gemeentelijke accommodaties. Zij wil graag z.s.m. hierover worden geïnformeerd middels een conceptbesluit met dekkingsvoorstel, zodat de Raad kan besluiten om al dan niet hiermee akkoord te gaan.

Deze motie is ingediend door de LVR-leden Dré Peters, Dirk Franssen, Bert Achten, Lieke van Hal, Kadri Sogukcesme, Ben Peters, Aijiththan Loganathan, Turgut Celebi, Jos van Rey, en SP-raadslid Gerard Nizet

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden