Maondig 20 julie 2020. De Munsterabdie van Remunj (4)

Foto:
De beeldegroep van ’t heilig graaf sjting in elk geval in 1831 op de plaats wo hae noe sjteit, det weite veer oet ein inventariesasie van det jaor. ’t Ware ach beelder: Netuurlik Kristes in ’t graaf, Maria, de veer vrouwluuj die Kristes höbbe gezalf, Jozef van Arimathea en Nikodemus. In eine inventaris oet 1644 sjteit: ‘een wyt kleydt voor het heylich graeff’ geneump. Daomit zal dees graaflikking bedoeld zeen. Zonne beeldegroep kwaam ouch in anger kloosterkirke in Remunj veur, beveurbeeld bie de Kruutshere en de Minderbroeders. Of hie ein relasie is mit de Sint Salvaoterbroedersjap is neet dudelik.
 
De beeldegroep, oet de eerste hellef van de zesteende eeuw, waerd toegesjreve aan de “Meister van Elsloo”. Dae waerd zo geneump nao ein zogenaamp referensiebeeld in de kirk van Sint Augustinus in Elsloo. Dus ein saort van veurbeeld veur ’t identifiesere van angeer beelde van hem. ’t Is ein Sint An-te-Drieje. Drie generasies: Sint An es moder van Maria en oma van Kristes. Det beeld kump ouch oet de eerste hellef van de zesteende eeuw. Veer weite det oet de Munsterskirk rondj 1850 ’t altaar van Sint An verkoch waerde nao Elsloo. Men meint det dit beeld toen meugelik is mit verkoch en dus oet de Munsterskirk kump. 
Dan zitte veer in ein meuijelikke diskussie: Mot de Meister van Elsloo neet de Meister van Remunj heite? D’r is meer van hem te vinje in de Munsterskirk en in de omgaeving. De volgende vraog is of hae mesjiens zien atteljee in Remunj had. Dao kin ich gein antjwaord op gaeve. De geleerde zeen zich nog aan ’t sjtechele.
 
Dankbaar gebroek is, onger angere, gemaak van Gerard Venner: De verering van relieke en heilige in de Munsterskirk, in: De Munsterabdie van Remunj. Eine ontdekkingstoch door achhongerd jaor gesjiedenis van ein vrouwluujklooster, oetgegaeve, in samewirking mit de Sjtichting Rura Remunj, door WBooks in Zjwolle. ISBN 978 94 625 8379 5, pries 34,95 Euro. Verkriegbaar bie de Remunjse bokewinkels.
Foto’s: Arend Masius.
Teks: Guus Rüsing.