Minder turven, meer oog voor inhoud van de zorg

Foto:

Laurentius volgens de Inspectie ‘best practice’ bij aanpak om continuïteit zorg te verbeteren

De IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, heeft het Laurentius Ziekenhuis aangewezen als één van de ‘best practices’ op het gebied van hoe het ziekenhuis de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen heeft geregeld. Als ziekenhuis zijn we verplicht om bij de IGJ aan te tonen hoe wij onze kwaliteit garanderen. Dit gebeurt doorgaans door lijsten bij te houden en vinkjes te zetten. De IGJ wil dit in de toekomst anders gaan aanpakken en meer sturen op ‘leren en verbeteren’ en was zeer te spreken over de werkwijze binnen Laurentius. Tijdens een landelijke inspiratiesessie mocht Laurentius een presentatie verzorgen over de aanpak in het Roermondse ziekenhuis.

Transmurale Zorgbrug
Het Laurentius wist zich te onderscheiden door een drietal initiatieven. Ten eerste de Transmurale Zorgbrug in samenwerking met De Zorggroep en Proteion. Dit houdt in dat wanneer een kwetsbare oudere met spoed is opgenomen in Laurentius er, vóórdat de patiënt weer naar huis gaat, een warme overdracht plaatsvindt in het ziekenhuis. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige naar het ziekenhuis komt om met de patiënt, mantelzorger en tranferverpleegkundige te kijken wat er thuis nodig is om verantwoord terug te kunnen keren. Eenmaal thuis volgt meteen een huisbezoek. Door deze nauwe samenwerking is de zorg optimaal afgestemd op de patiënt.

Overdracht in keten
Met verschillende zorgaanbieders in de regio heeft het Laurentius afspraken gemaakt om één format te gebruiken voor de overdracht van patiënten. Deze uniformiteit komt ten goede aan de kwaliteit van de overdracht.

Screening op de Spoedeisende Hulp
Om de kwetsbaarheid van ouderen vroegtijdig te herkennen is Laurentius gestart met het screenen van oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH). De zogeheten APOP-screening (APOP staat voor Acuut Presenterende Oudere Patiënt) houdt in dat middels negen korte vragen wordt gekeken of de zeventigplusser kenmerken vertoont van geheugenstoornissen of een verhoogd risico op functionele achteruitgang of zelfs sterfte. Wanneer dit het geval is, kan er voor deze patiënten reeds op de SEH gestart worden met passende maatregelen zoals het niet onnodig nuchter houden van de patiënt en preventieve maatregelen ten aanzien van vallen, doorligwonden, ondervoeding en acute verwardheid.