Startbijeenkomst Coöperatie Erfgoed Limburg

Foto: HVK Limburg

Op vrijdag 25 januari 2019 vanaf 15.30 uur vindt bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht de startbijeenkomst van de Coöperatie Erfgoed Limburg plaats. Nadat het afgelopen jaar in het teken heeft gestaan van het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband, zijn de Limburgse erfgoedinstellingen nu klaar om zich aan de buitenwereld te presenteren onder de noemer ‘Limburgs Erfgoed’.

Tijdens de bijeenkomst, die bedoeld is voor betrokkenen bij de coöperatie, geeft voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers een korte inleiding over de gerealiseerde erfgoedcoöperatie, gevolgd door een gezamenlijke starthandeling met gedeputeerde Ger Koopmans. Ook presenteert het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) een voorproefje van de speciale Limburgse website ‘Oorlogsbronnen Limburg’, die NOB in samenwerking met het RHCL en de andere Limburgse archieven wil gaan realiseren. Dit is één van de initiatieven die vanaf 2019 met de overige leden van de Coöperatie Erfgoed Limburg gezamenlijk kunnen worden opgepakt en uitgebouwd.

De Coöperatie Erfgoed Limburg bestaat op dit moment uit zo’n twintig (aspirant-)leden, een vijftal partners en een vierkoppig bestuur. Verdeeld over thematische werkgroepen werken zij gezamenlijk aan de inrichting van een centraal informatieservicepunt, de ontwikkeling van een verhalen- en collectiewebsite, publieksgerichte projecten en de ontwikkeling van de erfgoedzorg.

Limburgs erfgoed behouden en zichtbaar maken
Onder Limburgs erfgoed valt alles wat vorige generaties aan ons hebben nagelaten dat nog steeds een grote waarde heeft voor de Limburgers. De teloorgang hiervan wordt vaak ervaren als een verlies van identiteit. Binnen de Coöperatie Erfgoed Limburg worden acht sub-terreinen van erfgoed onderscheiden, namelijk archeologie, archieven, bibliotheekcollecties, geschiedschrijving, immaterieel erfgoed, landschap, monumenten en museale collecties. De coöperatieleden en partners beschikken gezamenlijk over een zeer grote expertise op deze terreinen. Middels de coöperatie kunnen zij nog beter zorgen dat dit erfgoed in stand wordt gehouden, verrijkt en onder de aandacht wordt gebracht van het publiek. Zo is er in 2019 bijvoorbeeld een reeks van tien erfgoedweekenden waarin zij hun publieksactiviteiten gezamenlijk presenteren.

Meer informatie over de Coöperatie Erfgoed Limburg en haar activiteiten is te vinden op www.limburgserfgoed.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden