Mila met IQ 142: het is fijn en niet fijn om hoogbegaafd te zijn

Foto: Karin Heusschen (moeder Mila).

Roermond – Angela Hokstam – Hoogbegaafdheid is een combinatie van intelligentie, creativiteit en motivatie. Hoogbegaafde personen  zijn alleen gemotiveerd als zij voldoende uitgedaagd worden. Zij zijn erg creatief in het bedenken van oplossingen. Vaak wordt een (zeer) hoge intelligentie als hoogbegaafdheid gezien. Van genialiteit is sprake als er naast een hoge intelligentie, ook kenmerken van hoge creativiteit en motivatie zijn vastgesteld. Hoogbegaafdheid wordt gemeten aan de hand van intelligentie. Een IQ test kan vaststellen wat de intelligentie is. Bij een  score van 130 of hoger wordt er gesproken over een hoge intelligentie. Deze testen zijn betrouwbaar, maar geven slechts een indicatie. Ze geven een goed beeld, maar het oordeel rust op meer dan alleen een test. 

Er zijn verschillende kenmerken die waar te nemen zijn bij een hoogbegaafd persoon. Dit betekent niet dat zo iemand aan alle kenmerken hoeft te voldoen. De kenmerken zijn veelal: een hoge intelligentie, snel verbanden leggen, vooruit denken, een grote woordenschat hebben, een ander heel snel begrijpen, snel leren en een zeer goed geheugen hebben.

Mila Heusschen is een voorbeeld van een persoontje met hoogbegaafdheid. Mevrouw  Karin Heusschen is de moeder van Mila van 9 jaar.

‘Mila was een alerte bijdehante gevoelige baby en peuter, die snel dingen begreep en wilde uitproberen. Het zelf doen en ervaren had al snel haar voorkeur. Ze voelde haarfijn aan hoe een ander zich voelde, zorgde al snel voor andere kindjes” vertelt de moeder. Ze was ook heel duidelijk in wat ze wilde en wat niet.  Als baby en klein meisje was ze met muziek bezig en genoot ervan. Mila had weinig slaap nodig, hier had ze eigenlijk geen tijd voor er was zoveel te ontdekken vertelt de moeder verder. Dit zorgde soms  voor moeilijke momenten, want soms wilde ze meer dan ze eigenlijk motorisch kon en leidde dit tot frustraties. Spelen met speelgoed was vaak van korte duur en was  opeens niet meer uitdagend. Samen met andere kindjes spelen deed ze heel erg graag. Alleen spelen wilde ze vaak niet  herinnert de moeder zich.

 

De familie  had al vroeg in de gaten dat Mila snel nieuwe dingen oppikte, met 2 jaar al alles om haar heen telde, snelle associaties kon maken in situaties, heel gevoelig was, leergierig, behoefte had aan uitdaging en een sterke eigen wil had.

Op de kleuterschool  was ze een lief, sociaal, leergierig gevoelig meisje en thuis vaak een verdrietig kindje.

Mila kon en kan zich sociaal emotioneel sterk aanpassen aan de situatie waar ze zich in bevindt, waarna ze thuis in haar veilige omgeving alles los laat. Op school deed ze wat er van haar werd gevraagd, terwijl ze eigenlijk niet kon laten zien wat haar mogelijkheden waren.

Toen ze naar groep 3 ging, was ze heel blij. Ze kon nu  leren rekenen, schrijven en lezen, maar na een poosje was dit ook niet meer interessant en paste ze zich weer aan, aan het niveau van haar klas.

 

Toen besloten haar ouders haar een intelligentie- onderzoek  te laten doen en bleek  dat er sprake is van hoogbegaafdheid met hoogsensitiviteit. Het meiske heeft een IQ van 142 met een bovengemiddelde verwerkingssnelhied van 140. Mila gaat naar een groep op school waar zij in contact komt met hoogbegaafde kinderen. Ze  gaat naar de Synergieschool in Roermond. De juffen en meesters begrijpen wat hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit inhoudt. Het hoogbegaafd meisje voelt zich gehoord en begrepen, waardoor ze met haar vragen en zorgen bij de leerkracht terecht kan.

Ze zijn ook eerlijk naar Mila, over de verwachtingen die er voor haar zijn maar ook waar haar kwetsbaarheden liggen. Op deze manier is een open gesprek mogelijk en is er voor Mila duidelijkheid, wat voor haar erg belangrijk is net als structuur. Daarnaast is er ruimte om aan haar talenten aandacht te schenken. Vermeldenswaard is dat in de omgeving van Weert en Roermond de groep KIQoff met regelmaat activiteiten organiseerd, waar hoogbegaafde kinderen en hun ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 

Mila zegt dat ze het fijn en niet fijn vindt om hoogbegaafd te zijn.

Fijn, want als kinderen iets niet snappen kan ik ze vaak met de opdracht helpen. Ik vind het fijn dat ik makkelijk leer, ook bij mijn piano- en klarinetlessen”vertelt ze.”Ik vind het niet fijn, omdat ik het belangrijk vind dat anderen zich aan afspraken en regels houden. En als ze dit niet doen, dan heb ik daar veel last van. Verder vind ik het moeilijk om mijn emoties onder controle te houden maar daar krijg ik hulp bij” laat ze verder weten. Het is ook niet fijn dat als ik het moeilijk heb dat ik dan naar mijn kamer moet, maar ik begrijp dat ik dit dan even nodig heb. Soms trek ik me even terug op de WC” verklapt ze nog.

Karin Heusschen wil over haar dochter nog het volgende kwijt:

Mila is bijzonder, uniek, lief, speciaal met vele talenten. Net als ieder ander kind.

 

Reacties