Nieuwsbrief Fietsersbond Midden-Limburg afd. Roermond

Foto: Afbeelding van Manfred Antranias Zimmer via Pixabay

Het is alweer een tijd geleden dat we als afdeling Midden-Limburg iets van ons hebben laten horen.
In deze brief willen we kort ingaan op de activiteiten in de afgelopen periode en de interesse polsen om elkaar te ontmoeten op een of meerdere locaties.
Afgelopen jaar is het leden aantal iets gestegen van 175 naar 188 leden en dat is goed nieuws.
Op dit moment is er een kerngroep actief van 3 leden die de afd. Midden-Limburg onderling zo goed mogelijk verdeeld hebben.
In Weert en Nederweert is Nelleke Verschoor actief. Roermond en Leudal wordt vertegenwoordigd door Reinier den Uijl en voor Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren is dit Peter van Troost. In de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Leudal nemen we waar, voor zover als dat mogelijk is.
Maar in alle gemeenten zoeken we nog leden die ons willen en kunnen ondersteunen bij waarnemingen of voor feedback.
Dus neem contact op als je hierin iets kunt en wilt betekenen. Vooral voor de social media zoeken we eigenlijk jongere leden die het leuk vinden om stukjes te schrijven.

Wat hebben we zoal afgelopen jaar gedaan of wat is er gerealiseerd?

Roermond, Swalmen en Leudal

In Roermond zijn er op diverse plaatsen door de gemeente werkzaamheden uitgevoerd waarbij we verbeteringen voorgesteld hebben. In Roermond en Swalmen komen we als vrijwilligers al regelmatig bij elkaar.

 •  Op de Geuljanslaan is de afslag van het fietspad bij Roerzicht veranderd.
 •  Ook op de rotonde bij de Ster is bij Brugman Keukens het trottoir wat verlaagd omdat daar
  de bocht niet goed doorliep.
 •  Is bij de herinrichting Heinsbergerweg rekening gehouden met ons voorstel om de inritconstructie te veranderen.            Daar ligt nu nu een plateau waardoor het fietsen daar beter gaat en zijn de bushaltes verplaatst
 • De gemeente heeft bij de voorbereidende werkzaamheden werk Kapellerlaan op de Prins Bernhardstraat, kruispunt Koninginnelaan, een nieuwe VRI geïnstalleerd en het is voor fietsers ook veiliger geworden.
 • We zijn vaker meegenomen bij besprekingen over de realisatie van de snelfietsroutes Noord
  Zuid zoals bij de Leucker in Swalmen.
 • En hebben we voorstellen gedaan om de fietspaden op de Maaswaarderweg bij Hatenboer en de Weerd anders in te richten.
 • Situatie Kraanpoort, Roerkade blijft voor fietsers ingewikkeld. We hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt maar de nodige verbeteringen blijven vooralsnog uit.
 • Ook worden we betrokken bij de herinrichting Oranjelaan.
 • Routebebordingen zijn door de gemeente opgepakt en de opening van het Zang Fietspad op de Sint Wirosingel in de componistenbuurt is op 14 oktober.

Vraag;
Wie van de leden zit er in de klankbordgroep Oranjelaan?
Wat betreft de inrichting hebben we nog veel vragen te stellen aan de gemeente.
https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2021/04/16/ontwikkelingen-oranjelaan-roermond/ 

En nog even de agenda openslaan voor een afspraak in Roermond.

Ontmoeten in Roermond
Het idee is om in Roermond op de markt samen te komen voor een kennismaking en een drankje.
Afhankelijk van de drukte zoeken we dan een geschikte plaats op.  We willen als kerngroep in elk geval de mogelijkheid
tot onderlinge kennismaking en het leggen van contacten bieden.

De volgende datum hebben we in gedachten;
Roermond, zaterdag 13 november 2021 verzamelen op de Markt van 14.00-16.00

Bij veel aanmeldingen gaan we in het voorjaar ook in Weert en Leudal een bijeenkomst organiseren.
Graag interesses en aanmeldingen doorgeven via [email protected]
Of via het telefoonnummer 06-51118269 of 06-53462227

 

Een fietsgroet van de kerngroepleden c.q. bestuur

Bijlage Nieuwsbrief

We denken erover na om voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 als afdeling alle gemeenten een
HANDVAT aan te bieden met punten die we belangrijk vinden.

Ons HANDVAT voor de komende 4 jaar is;
Belangrijke aandachtspunten.

 • Onduidelijke wegvakken waar fietsers en autoverkeer mekaar in de weg zitten (Maashaven
  Roermond) en waar nog geen fietsstroken zijn aangebracht.
 • Alle overbodige paaltjes op fietspaden verwijderen en indien hoogstnodig alleen met een
  goede voorloper van min. 5 meter met ribbels.
 • Goed werkende VRI’s voor fietsers met lussen in de aanrij richting zonder knopjes en met
  wachttijd meldingen.
 • Goed onderhouden fietspaden met glad wegdek als uitgangspunt. We moeten geen
  hobbelig verplicht fietspad hoeven te mijden.
 • Bereikbare fietsenstallingen en er meer verbeteringen van fietspaden in de gemeentelijke
  planning opgenomen worden.
 • Hoe is de schoolomgeving ingericht?
 • Welke verbeterpunten ziet u zelf nog?

Het algemeen hanteerbare principe dat de fietsersbond en inmiddels ook veel andere organisaties
hanteren is het STOP principe.
Stappen, trappen, openbaar vervoer en particulier vervoer.
Lopen is gezond en staat op 1
Daarna komt fietsen op 2 etc.

Hoe krijgen we het voor mekaar dat er meer geïnvesteerd wordt in de fietsstructuur.?
Niet alleen met woorden aangeven dat de fiets op 1 staat en de auto te gast is, maar er ook naar
handelen.

U kunt ons vinden op Facebook en op de website https://midden-limburg.fietsersbond.nl/