Zunjig 7 en maondig 8 junie 2020. Trinitatis

Foto: Guus Rüsing

’t Hoogfees van de Heilige Drie-einheid, Trinitatis of Drievuldigheid waerd in de kristelikke kirke gevierd op de eerste zunjig nao Pinkstere. Die Triniteit is de teologische opvatting det d’r eine God besjteit in drie persone: De Vader, de Zoon en de Heilige Geis. De zunjige tösse Trinitatis en de Advent (veer waeke veur Kersmis) waere genummerd es: eerste zunjig nao Trinitatis, tweede zunjig nao Trinitatis, en zo wiejer. “t Aantal zunjige nao Trinitatis is netuurlik aafhankelik van de Paosdatum.

Drievuljigheidszunjig is in Remunj al eeuwelank ouch ’t begin van de kirmes, die begos dan nao de presessie sjmörges. Die presessie van 1665 dreijde oet op eine ramp. Door eine sjötter, dae mitleep in de presessie, waerde, per ongelök(?) eine sjeut aafgevuurd. Ein huuske aan ’t Zjwartbrook vloog in brandj. In ein jaagvuur van zo’n twee toet drie oere verspreijde ’t vuur zich euver de sjtreuije dake door ein groot deil van de sjtad. De brandj doerde nog twee daag.
Bie de eerste sjtadsbrandj van 1554 waas veurnamelik ’t noordelik gedeilte getroffe, noe waas veur al ’t zuje aan de beurt. Allein de Mert, mit de Kattedraal, Boetenop en de Veursjtad bleve gesjpaard. Op hongerd hoezer nao waas alles getroffe.
Hulp kwaam oet ’t ganse Euverketeer van Gelder. ’t Amp Kessel sjtuurde 166 kerre mit helpers. De ampte Geldern, Kriekebeck, Wachtedonk en Sjtraole same nog ins 779 sjtöks. Van keuning Philips IV van Sjpaanje kwaam, via Brussel, 22.000 Gölje en teen jaor vriesjtelling van belasting en vriedom veur de tolle op de Maas. Zelfs de paus deej gifte.
Die van Neel, Zjwame, Elmp, Berg, Ech en Mofert hilpe mit kerre ’t puin oet de sjtad te bringe. Zelfs oet ’t “boetelandj”, ’t Gulikse Melick en Herkebos, de Rieksheerlikheid Toor en ’t Graafsjap Häör waerde geholpe.
Oet Venlo, Aoke(!), mer ouch dörper wie Roostere, kwaam brood, sjpek en beer.

In dae tied laefde ouch Joanna Baptista, jonkvrouwe van Randenraedt (1610-1684), ein “geistelikke dochter en deneres van God”. Van häör is bekind det ze euveral in de sjtad kepelkes en nisse mit Mariabeeldjes sjtichde. ’t Verhaol geit det Joanna ’t vuur van de sjtadsbrandj leet sjtoppe bie ’t hoes op de hook van ’t Pelsersjträötje en de Minderbroederssjtraot door ein houte Mariabeeld in de vlamme te gooje. ’t Beeld verbranjde neet en ’t vuur ging oet. ’t Beeld waerde in ein nis van ’t gesjpaarde hoes geplaats. Later is det vervange door ein eksemplaar oet zandjsjtein.

Teks en foto: Guus Rüsing.