Wijkraad de Kemp zoekt vrijwilligers en bestuursleden

Foto:

Eerder dit jaar is de bewonersgroep de Kemp overgegaan,

in de nieuwe wijkraad de Kemp met een nieuw dagelijks bestuur. ”Graag willen we een grotere binding met de wijkbewoners realiseren.  Dit willen we graag doen door het inrichten van werkgroepen, op gebieden die voor onze mooie wijk belangrijk zijn. Thema’s hiertoe hebben we uitgezet” vertelt Rob van Vugt, voorzitter wijkraad de Kemp.
We willen ons graag richten op de volgende thema’s:

  •  Jeugd en Senioren
  •  Wonen
  •  Veiligheid en Verkeer
  •  Duurzaamheid, Schoon en Groen
  •  Communicatie
  •  Sociaal (kansengelijkheid, onderwijs, zorg en welzijn)
  •  Diversiteit en Inclusie
  •  Wijkactiviteiten

We zijn op zoek naar vrijwilligers.

1. Voor de werkgroep duurzaamheid, schoon en groen zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers voor de volgende     activiteiten:

a. Opruimen van zwerfafval.

b. Groenonderhoud

c. Hulp en ondersteuning voor het Tiny Forest het Vlinderbos.

2. Voor de werkgroep veiligheid en verkeer zoeken we een coördinator buurtpreventie. Het gaat om het beheren van een    whatsappgroep en een facebookpagina. Je maakt deel uit van een veiligheidsnetwerk in heel Roermond en hebt indien nodig, contact met politie en coördinatoren van naburige wijken.

3. Voor de werkgroep communicatie zoeken we meerdere creatieve mensen,  voor het schrijven en fotograferen voor onze website en wijkkrant. Er is al sprake van een kleine redactie, waarin je een plaats zult hebben en begeleiding kunt ontvangen. Daarnaast zet deze werkgroep zich in voor het organiseren van pleingesprekken, buurtlunches en enquêtes en is zij actief op social media.

4. De werkgroep diversiteit en inclusie wil zich graag inzetten voor kansengelijkheid en integratie; iedereen mag en kan meedoen. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het project ”De Inclusieve Wijk” waarin we het doel hebben een Kemp Cultuur Festival te organiseren, met aandacht voor diversiteit en inclusie, een feest voor iedereen met een wereldkeuken, wereldmuziek en meer. We zoeken hiervoor een grote groep mensen – om mee te denken of straks de handen uit de mouwen te steken.

5. Minder concreet nog is de werkgroep sociaal. Graag willen we aandacht besteden aan zorg, welzijn, armoede, onderwijs, workshops, laaggeletterdheid en nieuwe inwoners.
Naast deze vrijwilligers voor de diverse werkgroepen waarin je je specifiek kunt inzetten voor onderwerpen die je leuk vindt, zijn we ook op zoek naar mensen met een bredere en organisatorische interesse, die willen deelnemen in ons bestuur: de wijkraad zelf. Je kunt dan meedenken over allerhande onderwerpen. Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn dat zaken als wonen, jeugd & senioren en organisatorische aangelegenheden, zoals contact met de gemeente en wijkpartners, financiën & subsidie en een meerjarenplan.
Ben je nog geen 18 en wil je toch iets voor je wijk en je eigen omgeving doen? We willen graag een jeugdraad opzetten. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Lijkt je dit leuk, meld je dan gerust alvast.

Contactpersoon:
Rob van Vugt