Voorzitter Senioren vereniging Donderberg 55+ hoopt op uitbreiding ledenaantal

Foto:

De Senioren vereniging Donderberg 55+ is opgericht in 1970, onder de naam Bejaardenvereniging Donderberg.

Bij een wijziging van de statuten in 1988, is de naam Ouderen Vereniging Donderberg ontstaan.
Hoe de toevoeging 55+ ontstaan is, is Jan Raeven, de voorzitter van de Vereniging Donderberg 55+, niet geheel duidelijk.

Het voorzitter zijn van deze vereniging is een leuke aangelegenheid; ik heb te maken met heel aardige bestuursleden die zich allemaal goed inzetten voor de vereniging Donderberg 55+, de een wat meer dan de ander maar dat is in elke
vereniging wel het geval denk ik. Zelf ben ik, ik dacht, in 2009 lid geworden van Vereniging Donderberg 55+. Dat was een jaar nadat ik alleen thuis kwam te zitten, na het overlijden van mijn vrouw eind 2007. In 2015 ben ik bestuurslid geworden en in 2017
heb ik de voorzittershamer overgenomen, van de toenmalige voorzitter Jos Hilkens, die toen een lichte beroerte heeft gehad. Dit jaar, hoop ik op de ALV te worden herkozen, als bestuurslid en natuurlijk ook als voorzitter voor een nieuwe periode van 4 jaar, vertelt de voorzitter verder.

De vereniging heeft wekelijks drie vaste activiteiten te weten:

  •  Op maandagmiddag is er tekenen / schilderen.
  •  Op dinsdagmorgen is er handwerken / knutselen
  •  Op donderdagmiddag is er kienen.

Daarnaast proberen wij als bestuur, nog enkele jaarlijks terugkerende activiteiten te plannen zoals o.a. het Nieuwjaarsdiner, de Paasbrunch, het maken van Kerst- en Paas stukjes, of indien mogelijk een uitstapje. Onze vereniging telt momenteel 70 leden; de meesten daarvan zien we normaal terug bij de etentjes en een mogelijk uitstapje. Daarna komt het kienen, als een redelijk goed bezochte activiteit.

Het grootste gedeelte van 2020 en 2021 hebben er géén activiteiten plaats gevonden i.v.m. de coronapandemie. Wel heeft met name onze secretaris, mevr. Bartholomëus gedurende deze tijd, veel telefonisch contact gehad met de meeste leden.

(Mevrouw Swenne Bartholomeus-Smaal uit Maasniel (78) is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is in verschillende functies actief als vrijwilliger binnen de Vereniging Donderberg 55+. Zij was onder meer penningmeester en is nu secretaris en coördineert de activiteiten van de vereniging. Zo organiseert zij onder meer de wekelijkse kienmiddag, het handwerkclubje en de schilder- en tekenactiviteiten. Mevrouw Bartholomeus – Smaal heeft samen met andere vrijwilligers een ruilbibliotheek opgezet in de Ontmoetingsruimte van het wijkcentrum De Donderie. Daarnaast was mevrouw Bartholomeus- Smaal gastvrouw in de Ontmoetingsruimte in de Donderie.)

Verder heeft het bestuur aan alle leden in december 2020, een Kerst-attentie aan huis bezorgd en in februari 2021 werden alle leden door ons getrakteerd op een oosterse maaltijd; beide acties werden door iedereen enorm op prijs gesteld.
Tot slot zegt de voorzitter: Voor de toekomst hoop ik, dat wij weer volop met al onze activiteiten verder kunnen en natuurlijk hoop ik ook op uitbreiding van ons ledenaantal, zodat er meer geld in kas komt, om ook méér leuke dingen te kunnen gaan realiseren.

Mensen die na het lezen van dit verhaal interesse hebben, om lid te worden kunnen zich aanmelden bij
ons secretariaat. Tel 0475-323580 / 0640893220.