Corona update Laurentius Ziekenhuis Roermond dinsdag 16 februari 2021

Foto: Laurentius Roermond

Stand van zaken – dinsdag 16 februari – Momenteel liggen er 18 coronapatiënten in ons ziekenhuis; 5 patiënten op de Intensive Care en 13 patiënten in de kliniek.

Binnenkort een operatie?
Aan iedere patiënt die binnenkort geopereerd wordt, vragen we om vooraf een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst proberen wij in te schatten of u mogelijk klachten heeft die kunnen duiden op corona. We merken dat sommige patiënten terughoudend zijn in het noemen van klachten. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat de operatie dan niet door kan gaan, of omdat ze twijfelen aan de ernst van de klachten. Deze zorgen of onzekerheid zijn begrijpelijk. Het is echter nog vervelender wanneer u op de dag zelf moet vernemen dat de operatie niet doorgaat. Vul de vragenlijst daarom zo volledig mogelijk in. Mocht u bepaalde gezondheidsklachten ervaren, dan gaan we altijd met u in overleg om een goede inschatting te maken van de risico’s en bij klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19 laten we u testen.


Stand van zaken – dinsdag 9 februari – Momenteel liggen er 15 coronapatiënten in ons ziekenhuis: 10 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

Cadeauwinkeltje geopend voor afhalen
Vanaf woensdag 10 februari is het cadeauwinkeltje in de entreehal open voor het afhalen van bestellingen volgens de Click en Collect regeling. Wilt u hier graag iets kopen? Bel met Wilma Gulikers op tel. 06 153 57 009 voor een cadeau advies en het maken van een afhaalafspraak (tussen bestellen en afhalen moet 4 uur zitten).


Stand van zaken – 29-01-2021 – Momenteel liggen er 16 coronapatiënten in ons ziekenhuis: 11 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 185 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 52 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 35 patiënten zijn helaas overleden


Stand van zaken – 26-01-2021 – Momenteel liggen er 18 coronapatiënten in het laurentius ziekenhuis: 13 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

De eerste golf van de coronapandemie kende een korte hoge piek. In deze tweede golf ziet het laurentius ziekenhuis een lagere, maar helaas wel veel langere piek. Waarbij het laurentius tijdens de tweede golf naast de coronazorg óók steeds heeft ingezet op het zoveel mogelijk doorgang laten vinden van reguliere (poliklinische) zorg. Het laurentius wacht af hoe de nieuwe coronavarianten zich gaan ontwikkelen en wat dat voor de zorg betekent. Het laurentius hoopt samen met u snel in betere tijden te komen.


Stand van zaken – 22-01-2021 – Momenteel liggen er 15 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis 10 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 172 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 43 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 31 patiënten zijn helaas overleden.

Gevolgen invoering avondklok
Inmiddels is bekend dat de avondklok ingaat vanaf zaterdag 23 januari 2021 om 21.00 uur tot 10 februari 2021 04.30 uur. De avondklok heeft géén invloed op het bezoekuur voor patiënten in het Laurentius ziekenhuis. Familieleden die komen waken bij een patiënt zullen vanzelfsprekend ook na 21.00 uur welkom zijn in het Laurentius ziekenhuis. Zij dienen zelf zorg te dragen voor een Eigen verklaring Avondklok. Afspraken tijdens het avondspreekuur bij de medische beeldvorming of verloskundige zullen zo gepland worden, dat deze tijdig zijn afgerond.