Interview met de wethouder Dirk Franssen (Financiën) over de jaarrekening en kadernota 2023

Roermond sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van circa 30 miljoen euro. Dit resultaat is voor het overgrote deel ontstaan door gebeurtenissen die vooraf niet te voorspellen waren. Hierdoor zijn er, veelal eenmalige, financiële meevallers en overschotten ontstaan. De effecten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen, uitkeringen van het Rijk, en het ontbreken van een akkoord tussen het Rijk en de VNG binnen de hervormingsagenda Jeugd zijn enkele voorbeelden waardoor de gemeente over het boekjaar 2022 geld heeft overgehouden. Ondanks dat dit incidentele meevallers zijn, biedt het mogelijkheden voor de toekomst.