Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) biedt optimale ondersteuning in de laatste levensfase

Foto: Sabine van Erp via Pixabay

Persbericht – 13 maart 2019 – Onlangs heeft de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in Midden-Limburg haar jaarcijfers van 2018 bekend gemaakt. Uit de cijfers blijkt dat er een groeiende behoefte is aan ondersteuning bij palliatieve zorg thuis. In totaal zijn er 106 mensen geholpen, waarvan 99 in de thuissituatie en 7 in verpleeg/verzorgingshuizen. Hiermee zijn alle hulpvragen gehonoreerd. In totaal zijn er 47 vrijwilligers werkzaam bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in Noord- en Midden-Limburg.

Josefien Hoeben is coördinator VPTZ Midden-Limburg bij De Zorggroep. “Op basis van de cijfers hebben we het niet slecht gedaan in 2018, we voorzien echt in een behoefte. De doelstelling van VPTZ Nederland is om 2020 15% van alle sterfgevallen in de thuissituatie te hebben ondersteund. Dit zouden dan ongeveer 72 personen zijn. Wij zitten hier met 106 mensen ruim boven.

Ook zien we in Midden-Limburg groei in het aantal inzetten door de jaren heen. Dit is een verschil met het beeld dat landelijk te zien is. De meeste VPTZ-organisaties thuis zien een daling van de inzetten en de VPTZ-organisaties in hospices zien een stijging van het aantal hulpvragen.”

Palliatieve terminale zorg
Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning, zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.
Meer informatie is te vinden op www.vptzmiddenlimburg.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden