GGD bedankt Limburgers voor massale belangstelling Corona onderzoek Limburg

Foto: Michal Jarmoluk via Pixabay
De GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord, Provincie Limburg en Maastricht UMC+ zijn positief verrast door de snelheid waarmee een overweldigend aantal Limburgers zich heeft aangemeld voor het onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Hiervoor willen we iedereen bedanken.

Alleen nog plek op reservelijst
Na de start vanochtend om 8.30 uur ging het hard. Om 11.30 uur hadden zich al 10.000 Limburgers ingeschreven. Er konden zich toen alleen nog mensen aanmelden voor de reservelijst, die inmiddels ook al vol is. ‘We wisten wel dat er veel animo was voor dit onderzoek, maar dat het zo snel zou gaan dat heeft ons ook verrast’, zegt prof. dr. Christian Hoebe, leider van dit wetenschappelijk onderzoek en tevens hoofd afdeling infectieziekten bij GGD Zuid Limburg en hoogleraar infectieziektebestrijding bij Universiteit Maastricht. ‘Dit laat zien hoe graag mensen willen weten of ze in aanraking zijn geweest met het virus en of ze antistoffen hebben. Daarnaast geven ook veel mensen aan dat ze graag een bijdrage willen leveren aan het onderzoek.’

Aanmeldingen mooi verdeeld over bevolking en provincie
Er is een eerste overzicht te geven van de deelnemers aan het onderzoek. We zien dat 59% vrouw en 41% man was. Wij zien een mooie verdeling in de leeftijdsgroepen, met ruim 30% is 18-39 jaar, 40% is 40-59 jaar en 30% zijn 60 jaar en ouder. Ook alle Limburgse gemeentes zijn vertegenwoordigd, hetgeen een mooie verdeling over Limburg geeft.
Iedereen bedankt voor aanmelding

‘Namens alle organisatoren wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun inschrijving.’ zegt Hoebe. ‘Mensen hebben zelf baat bij dit onderzoek, maar ook het wetenschappelijk onderzoek profiteert ervan. Uit het onderzoek kunnen we beleidsadviezen formuleren.’

Bron: GGD Limburg