Orange the World 2020 Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen Orange the World wereldwijd

Foto:

Tussen 25 November en 10 December zijn de ’16 Days of Action against Violence’, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor de dagenraad; een zonsopkomst in een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van ‘Orange the World’. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire State Building en de piramides en sfinx in Cairo mee. Inmiddels worden in meer dan 100 landen landmarks oranje uitgelicht en activiteiten georganiseerd.

Orange the World in Nederland

Ook in Nederland vinden de laatste jaren diverse activiteiten plaats rond Orange the World. De aandacht voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen groeit. Afgelopen jaar deden maar liefst 150 gemeenten en acht provincies mee. Verspreid over het land lichtten zij gezamenlijk meer dan 250 gebouwen, bruggen, standbeelden en fonteinen oranje uit, meer dan in welk ander land ter wereld dan ook. Vaak werd dit omlijst met een toespraak van de burgemeester of wethouder en/of een actie van Soroptimistenclubs, Zontaclubs en/of andere lokale organisaties. Door nationale en lokale pers werd uitgebreid aandacht besteed aan de campagne. Daardoor bereikte de boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is, en dat het taboe rond het thema doorbroken moet worden, duizenden mensen door het hele land.

Orange the World 2020; harder nodig dan ooit

In 2020 worden alle gemeenten en alle provincies uitgenodigd om aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Dat is nu harder nodig dan ooit. Geweld tegen vrouwen en meisjes is in de afgelopen maanden van coronaquarantaine zo explosief toegenomen dat dit inmiddels de schaduwpandemie wordt genoemd. Er stromen alarmerende berichten binnen vanuit de hele wereld, van een toename aan meldingen terwijl essentiële hulp aan slachtoffers bemoeilijkt wordt. Ook in Nederland is dit een zorg. Het is nu extra van belang dat slachtoffers van geweld weten waar ze terecht kunnen om te melden, en dat het taboe dat velen voelen om te melden doorbroken wordt, hier en elders.

Thema 2020: melden moet altijd mogelijk zijn

Het thema voor Orange the World 2020 in Nederland is ‘Melden moet altijd mogelijk zijn’. Naar schatting meldt slechts 40% van de slachtoffers wereldwijd überhaupt, bij een organisatie of bij een vriendin of buurvrouw. Met de Orange the World campagne willen we het taboe rond melden wegnemen, door duidelijk te maken dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Daarnaast moeten slachtoffers weten waar ze kunnen melden. Wereldwijd steunen we daarom het oprichten van een actuele global portal waarin slachtoffers de dichtstbijzijnde hulplijn kunnen vinden. In Nederland hebben we 0800- 2000 voor slachtoffers van geweld achter de voordeur, maar ook hier weten velen dat niet te vinden. Voor andere vormen van geweld, zoals seksuele intimidatie op de werkvloer of in de horeca is het helemaal lastig. Daarom werken we aan een toegankelijk overzicht van meldpunten voor iedereen die met geweld te maken krijg