Baggeren in de vijvers van Roermond fase 1

Foto: Roermond Nieuws
In februari start het baggeren van waterpartijen in Roermond. De werkzaamheden vinden plaats aan de vijver van Kasteeltje Hattem en de vijvers van de Maasnielderbeek tussen de Sint Wirosingel en de Koninginnelaan.

De aannemer Ploegam start maandag 8 februari 2021 met het baggeren van de vijver van Kasteeltje Hattem. Vervolgens wordt op maandag 22 februari 2021 gestart met het baggeren van de Maasnielderbeek ter hoogte van Mozartstraat. Het opgebaggerde slib wordt met vrachtwagens afgevoerd. De uitvoering van het baggerwerk in de vijver van Kasteeltje Hattem en de Maasnielderbeek duurt tot april 2021.