Marianne Smitsmans-Burhenne unaniem gekozen tot lijsttrekker Groen Links voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Foto: Groen Links Roermond

Zojuist (zaterdag 5 juni) is tijdens de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Roermond, Marianne Smitsmans-Burhenne unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Sinds januari 2013 is zij wethouder in Roermond, waaronder het sociaal domein tot haar portefeuille behoort. Onder haar leiding is GroenLinks de afgelopen jaren uitgegroeid tot een partij van betekenis, van twee naar zeven raadszetels. Sindsdien heeft Roermond een sociaal en duurzaam gezicht gekregen.

Gezien haar bestuurlijke ervaring en behaalde resultaten, hoopt GroenLinks Roermond met haar als boegbeeld, ook de volgende periode haar sociale en duurzame agenda voort te kunnen zetten en verder uit te kunnen bouwen.