D66 ROERMOND PRESENTEERT TOP 9 KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Foto:

PERSBERICHT D66 ROERMOND –  De leden van D66 Roermond hebben zich uitgesproken over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In eerste instantie is de lijsttrekker gekozen. De huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad Michael Kalthoff.

Vervolgens is de verdere lijst samengesteld en aan de leden voorgelegd.

De kandidaten op deze lijst vormen een gevarieerd gezelschap. Naast de bekende gezichten zien we een aantal nieuwelingen die vol enthousiasme de uitdaging willen aangaan. Wij stellen u voor aan onze top 9 kandidaten

LAAT IEDEREEN VRIJ MAAR NIEMAND VALLEN.

Wat u van ons mag verwachten? In januari 2022 wordt ons verkiezingsprogramma vastgesteld. Voorstellen op het gebied van onder andere onze speerpunten kansengelijkheid, duurzaamheid, economie én cultuur kunt u daarin terugvinden.

TOP 9 KANDIDATENLIJST D66 ROERMOND

  • MICHAEL KALTHOFF

Michael (33) is momenteel fractievoorzitter van D66 Roermond én strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Stein. Hij is getrouwd en vader van een dochter. Michael heeft een bedrijfskundige en bestuurskundige achtergrond. Geboren in Herten, vervolgens heeft hij op diverse plekken in Nederland gewoond en na buitenlandse avonturen in Spanje en Frankrijk weer teruggekeerd naar zijn geliefde Roermond. De afgelopen periode heeft Michael gewerkt aan een sterk team D66. Hier wil hij de komende vier jaar een vervolg aan geven. D66 zet zich in voor een sterk Roermond. Roermond heeft een sterk D66 nodig!

2        FERDINAND PLEYTE

Ferdinand was de afgelopen drie verkiezingen lijsttrekker voor D66 Roermond. Hij vond het daarom tijd een stapje terug te doen. En ruimte te geven aan nieuwe energie en nieuw elan. Wel wil hij zijn kennis, ervaring en netwerk als raadslid en wethouder beschikbaar blijven stellen. Op die manier kan een mooie mix ontstaan in de nieuwe fractie. Zo kan D66 Roermond ook de komende periode zich sterk maken voor de goede dingen voor de stad.

3        MARK ARTS

Mark (47) is getrouwd en vader van 2 dochters. Hij werkt als manager bij een internationaal IT bedrijf en is lid van de Commissie Ruimte in Roermond. Sinds begin 2021 is hij voorzitter van Volleybalclub VC HERO en hij zet zich met namens Stichting Henk Arts al jaren in voor Sierra Leone. Sinds 2012 is hij lid van D66 en hij vindt dat Roermond behoefte heeft aan een progressieve, liberale, niet-populistische beweging die opkomt voor de hele Roermondse samenleving.

4        LAURA TEGELS

Laura (24) zet zich, o.a. in als voorzitter van de werkgroep Het Sociaal Domein. Ook zorgt ze voor zichtbaarheid voor D66 Roermond, zowel offline als online.

Laura werkt in het basisonderwijs. Daarnaast is ze voorzitter van Het Jongeren Netwerk Limburg en is ze lid geweest van de JongerenRaad van Roermond.

Laura is sinds enkele jaren actief voor D66 Roermond. Haar motivatie en ambities zijn door de jaren heen gegroeid. Ze vindt het belangrijk om bewoners een stem te geven.

5        ROB VAN VUGT

Rob (55) is commissielid en campagneleider namens D66 en maatschappelijk actief voor RoerOm Energie, IVN Roermond e.o. en VVN Roermond. Hij is getrouwd en vader van drie studerende kinderen. Rob studeerde economie en is in het dagelijks leven werkzaam in de kartonnage bij Akarton in Venlo. Hij kiest bewust voor een werkgever die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt. Rob zet zich graag in voor duurzaamheid, actieve mobiliteit en een inclusieve samenleving. Hij is voorvechter van een goed wijk- en kernenbeleid.

6        CHARLOTTE VAN DIJK-PIETERS

Charlotte (68) heeft vanuit haar professionele werkzaamheden altijd aandacht gevraagd voor diversiteit in politieke vertegenwoordiging; diversiteit zorgt immers voor breed gedragen besluitvorming en herkenbaarheid.

Charlotte is sinds enkele jaren voorzitter van het Dorpscomité Leeuwen omdat zij ervan overtuigd is dat Initiatieven van burgers moeten worden gestimuleerd en ondersteund. Bestuurlijk is zij actief als secretaris bij het Nationaal Indië Monument 1945-1962, secretaris bij de stichting Vrienden van het Monument en als lid RVA bij de Koepel Veteranen en Geüniformeerde Organisaties.

7        BART VAN LANKVELT

Bart (35) is in het dagelijks leven bezig met innovaties in de procesindustrie. Hij woont in Herten met zijn vrouw en jonge 3 kinderen, is vaak buiten te vinden, bijvoorbeeld om te sporten (hardlopen, mountainbike, bootcamp), maar ook om in de natuur te zijn. Hij wil de wereld graag een beetje beter maken, door een prettige leefomgeving, duurzaam en zonder grenzen.

8        VINCENT MAESSEN

Vincent (30) is geboren en getogen in Maasniel. In het dagelijks leven is hij ondernemer met zijn eigen belastingadvieskantoor. Daarnaast is hij penningmeester van het Roermond Fonds, een stichting die sociale activiteiten financiert in Roermond. Ook is hij bestuurslid jeugdzaken bij de Philharmonie Maasniel, waar hij zich inzet voor jonge muzikanten. Vincent woont op Hoogvonderen en heeft als grootste hobby muziek maken. Hij speelt baritonsaxofoon bij de Philharmonie Maasniel en de Prinsekepel van VV de Katers in Maasniel.

 9        RONNY HAMELEERS

Ronny (30) is geboren in Roermond, maar getogen in het nabijgelegen Sint Odiliënberg. In het dagelijks leven is hij docent Engels op een middelbare school in Maastricht. Daarnaast draagt hij in zijn vrije tijd graag zijn maatschappelijke steentje bij, zo is hij jaren jeugdleider geweest bij Jong Nederland Sint Odiliënberg. Momenteel maakt hij deel uit van de Limburgse Lichting, een opleidingstraject voor jonge, ambitieuze en talentvolle D66’ers, georganiseerd door D66 Limburg. Ronny vindt het belangrijk dat de politiek zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen en dat het de juiste stimulatie biedt om deze kansen zoveel mogelijk te benutten.