Gerard IJff komt Water Natuurlijk Limburg en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg versterken

Foto: Gerard Ijff

Persbericht – 1 augustus 2022 – In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 6 juli jl. heeft Sjraar Roelofs, namens Water Natuurlijk Limburg lid van het algemeen bestuur, kenbaar gemaakt het lidmaatschap van dit bestuur vanwege gezondheidsredenen te moeten beëindigen.

Sjraar Roelofs heeft van 2001 tot 2015, van 2017 tot 2019 en van november 2020 tot juli 2022, zowel als lid van het algemeen als van het dagelijks bestuur, deel uitgemaakt van het bestuur van het Waterschap en haar rechtsvoorgangers. Hij heeft zich gedurende die periode onder andere ingezet voor beekdalherstel en vernieuwing van het belastingstelsel. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor een natuurlijk en rechtvaardig waterbeheer.

Gerard IJff (Roermond) is bereid gevonden om de vacature in te vullen. Gerard heeft gewerkt bij het laboratorium van voorgangers van het Waterschap Limburg en was als wethouder van de gemeente Roermond (2002-2018) en van de gemeente Meerssen (2020-2022) verantwoordelijk voor het waterbeheer in die gemeenten. In 2019 werd hij voor de partij Water Natuurlijk Limburg gekozen in het algemeen bestuur van het Waterschap maar moest die zetel, omdat hij wethouder werd in Meerssen, in 2020 opgeven.

We zijn verheugd dat Gerard IJff de fractie Water Natuurlijk Limburg en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg met zijn kennis en ervaring komt versterken. De beëdiging zal plaats vinden in de bestuursvergadering van 28 september.

Namens de fractie Water Natuurlijk Limburg,

Peter Freij  – fractievoorzitter

Over Water natuurlijk

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die Water Natuurlijk steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks, PvdA en D66, adviseren in Limburg hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

Cookieinstellingen