D66 Roermond steld Art. 43 vragen aan het college van B&W Over eerherstel heksenvervolgingen Roermond

Foto: noly via Pixabay

Betreft: Art. 43 vragen: eerherstel heksenvervolgingen Roermond Geacht College,

In Nederland hebben de heksenvervolgingen in Roermond het grootste aantal slachtoffers geeist. Met name in de jaren 1613 en 1614, werd in Roermond tijdens een aantal grote procesreeksen een groot aantal mensen van hekserij beschuldigd en omgebracht door marteling en verbranding. Volgens recent onderzoek minstens 75 personen.

De vermeende heksen werden beschuldigd van een verbond met de duivel. Tijdens de verhoren, de ‘scherpe examinatie’, werden ze gedwongen om namen te noemen van andere heksen die aan de heksensabbat hadden deelgenomen.

Na het jaar 1614 kwamen er geen nieuwe processen meer, maar de sfeer van angst en de nasleep van deze zware geschiedenis heeft nog lang voortgeduurd. In Roermond vonden de terechtstellingen plaats op het hoogte punt van de Galgenberg, waar nu de Kepelse Meule staat met vlakbij, aan de weg een monument ter herinnering aan de heksenverbrandingen (Gerard van de Garde en Charlotte Ruys: ‘’Kroniek van het heksenjaar’’ 1613-1614, Spiegel van Roermond, pagina 96-135). De theatervoorstelling De heks van Almen in Roermond heeft een goed beeld gegeven van heksenvervolgingen (in Roermond).

In Schotland heeft vorig jaar het parlement gratie verleend aan de 3837 personen die daar tussen 1563 en 1736 zijn gedood op beschuldiging van hekserij. De Duitse stad Keulen heeft in 2012 alle veroordeelde heksen eerherstel gegeven.

D66 Roermond stelt u een aantal vragen:

  1. Bent u net als D66 Roermond van mening dat het gepast is om de slachtoffers van de heksenvervolgingen in Roermond eerherstel te bieden met een postuum eerherstel?
  2. Op welke wijze wil het college van B&W hier invulling aan geven?
  1. Bent u bereid een oproep te doen aan het kabinet om landelijk een postuum eerherstel te bieden aan de slachtoffers van de heksenvervolgingen in Nederland?
  1. Zijn er volgens u aanvullende mogelijkheden om bewustwording in Roermond te vergroten aangaande onze geschiedenis van heksenvervolgingen? Bent u bereid om met maatschappelijke partners aanvullende mogelijkheden te onderzoeken?

Alvast bedankt voor de beantwoording van onze vragen. Hartelijke groet,

Michael Kalthoff & Laura Tegels

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen