23e voettocht op maandag 30 december 2019 met een speciaal karakter

Foto: Victor Cillekens

Persbericht: “Comité Voettocht 30 December” organiseert jaarlijks op 30 december een voettocht naar het monument op de Luzenkamp bij de Nederlands-Duitse grensovergang Maalbroek/Elmpt. Deze voettocht wordt voor de 23e keer georganiseerd ter nagedachtenis aan de dertien Roermondenaren en een Poolse dwangarbeider die in de nacht van 26 op 27 december 1944 door de Duitsers aldaar gefusilleerd. Tevens herdenken wij de deportatie van de bijna drieduizend Roermondse jongens en mannen die op 30 december 1944 gedeporteerd werden naar Duitsland en diegenen die de deportatie niet hebben overleefd. De veertien gefusilleerde mannen zijn eerst herbegraven op het “Oude Kerkhof” en later herbegraven op de begraafplaats “Tussen de Bergen” bij het herdenkingsmonument voor de Roermondse oorlogsslachtoffers.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat deze gruwelijkheden hebben plaats gevonden. Vanwege het bijzondere karakter van deze herdenking zullen dit jaar diverse hoogwaardigheidsbekleders deelnemen aan de herdenking.

Dit jaar zal de route van de voettocht ons ook weer leiden langs het

monument “Vergeten Kinderen van Spik en Maalbroek 1945” ter herinnering aan de elf kinderen die daar in 1945 omgekomen zijn ten gevolge van het ontploffen van oorlogsmunitie. Hier zullen we een korte stop maken en een bloemenhulde brengen.

Het programma voor dit jaar ziet er als volgt uit:

 • 11.00 uur    Vertrek voettocht vanaf de H. Hartkerk, Monseigneur Driessenstraat 4 te Roermond.
 • 12.00 uur   Korte herdenking en kranslegging bij het monument “Vergeten Kinderen van Spik en Maalbroek 1945”
 • 12.50 uur   Aankomst bij LandHotel Bosrijk Roermond (Fletcher Hotels), Maalbroek 102 6042 KN Roermond.
 • 12.50 uur   Ontvangst gasten/deelnemers welke niet meelopen Ontvangst met koffie en cake, aangeboden door LandHotel Bosrijk.
 • 13.45 uur   Begin herdenking met welkomstwoord de heer Victor Cillekens Muziek – Instrumentaal
 • Woord door Burgemeester Wassong, gemeente Niederkrüchten

Muziek – Instrumentaal

 • Woord door oud burgemeester van Roermond Herman Kaiser Woord door jeugdcultuurburgemeester Pepijn Afman
 • Dodenappel en plaatsing 14 kaarsjes
 • Slotwoord door burgemeester Donders – de Leest gemeente Roermond
 • Signaal Taptoe
 • Kranslegging door Burgemeester Wassong, vertegenwoordiger gemeente Roermond, Comité Voettocht 30 December en anderen.
 • 14.25 uur   Dankwoord door de heer Victor Cillekens en gelegenheid tot bloemengroet.

Vanwege het bijzondere karakter van de herdenking dit jaar, 75 jaar, hebben een aantal prominente gasten toegezegd aanwezig te zijn waaronder:

•         De burgemeesters van Roermond en Niederkrüchten, mevrouw Rianne Donders-de Leest en de heer Kalle Wassong

•         De Minister van Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke Zaken, Bouw en gelijkheidsbeleid van de deelstaat Noordrein Westfalen mevrouw Ina Scharrenbach

•         De Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg gouverneur de heer Theo Bovens

•         De gedeputeerde van de Provincie Limburg, de heer Joost van den Akker

•         De bisschop van Roermond Monseigneur Harrie Smeets

•         De Stadtrath van de Kreis Viersen of zijn vervanger.

•         Daarnaast diverse wethouders en raadsleden van diverse gemeentes en vertegenwoordigers van diverse organisaties.

De meesten van deze gasten zullen ook de tocht van Roermond naar het monument meelopen, ongeveer 7 Km.

 

Na afloop van de herdenking is er een bus beschikbaar gesteld door de Gemeente Roermond voor diegenen welke niet te voet kunnen of willen teruglopen. Vertrek van de bus naar Roermond, 15.00 uur. Deze bus stopt bij de H. Hartkerk en het station. Indien de bus vol is, zal deze tweemaal rijden.

Meer informatie kunt u opvragen bij de voorzitter, de heer Victor Cillekens. Telefoon: 0475-327489 / 06 53830893 E-mail:    [email protected]

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar voor velen een vanzelfsprekendheid. Alleen mensen die een oorlog hebben meegemaakt weten wat het betekent om niet vrij te zijn. Het is met vuur zoals met vrijheid, zolang het er is, verlicht het ons allemaal, maar als je het niet onderhoudt, dooft het zomaar uit.

Lees ook het verhaal over Victor Cillekens: https://roermond.nieuws.nl/nieuws/104970/kerstverhaal-in-friesland-begint-de-victorie/

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden