Motie vuurwerkoverlast ingediend door de raad van Roermond aangenomen, er volgt een onderzoek

Foto: nickgesell via Pixabay

De gemmente raad van Roermond stemde vanavond over een motie met betrekking tot het vuurwerkbeleid tijdens de jaarwisseling.

Motie Vuurwerkoverlast van het CDA, GL, D66, SP, LVR.

De gemeenteraad van Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 februari 2020 Constaterende dat:

 • Weken voorafgaande aan oudejaarsdag, op oudejaarsdag en ook de dagen erna mens en dier overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk;
 • Er al jaren veel overlastmeldingen worden geregistreerd bij de diverse meldpunten, landelijk en regionaal;
 • Er ook in Roermond rond de jaarwisseling vernielingen en overlast door zwaar vuurwerk worden gesignaleerd;
 • Niet iedereen met het vuurwerk op een veilige wijze weet om te gaan, waardoor -onbedoeld en onbewust- veel (onnodige) schade aan omgeving, mens en dier, en het milieu wordt toegebracht;
 • Het aantal vuurwerkslachtoffers weer toeneemt;
 • De maatschappelijke schade van overlast en vernielingen elk jaar groter wordt;
 • In toenemende mate veiligheidsbeambten, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel, door vuurwerk worden belaagd, zij hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren en zelfs in hun eigen veiligheid worden

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad van Roermond een duidelijk signaal wil afgeven dat overlast en vernielingen ten gevolge van het vuurwerk niet toelaatbaar zijn;
 • Mens, dier en het milieu beschermd moeten worden tegen de (onnodige) schade die door het afsteken van vuurwerk wordt veroorzaakt;
 • Het belagen van veiligheidsbeambten tijdens de uitoefening van hun werk onacceptabel is;

Roept het college op:

 • Een onderzoek te starten naar mogelijke alternatieve scenario’s, waardoor de vuurwerkoverlast en vernielingen rondom oud op nieuw tot een minimum beperkt kan worden (denk daarbij aan het instellen van een gemeentelijk verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen of een algeheel vuurwerkverbod, het aanwijzen van vuurwerkvrije zones,

handhaving, het faciliteren dan wel organiseren van een of meerdere vuurwerkshows op diverse locaties of het faciliteren dan wel organiseren van alternatieve lichtshows);

 • De mogelijke scenario’s in het voorjaar 2020 voor te leggen aan de commissie BM ter bespreking;
 • In overleg met de regiogemeenten te kijken of we kunnen komen tot een gezamenlijke regionale/provinciale aanpak;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 februari 2020 De griffier,                                                                         De voorzitter,

Ingediend door;

Marc Breugelmans (CDA), Wim Maassen (GL), Erwin Leenheer (GL), Wilbert Dekker (D66), Gerard Nizet (SP), Bert Achten (LVR)

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden