Zaterdag 27 februari 2021 bezocht CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert het Nationaal Indië Monument (NIM) en het Monument voor Vredesoperaties in Veteranenstad Roermond!

Foto:

Persbericht: Martijn van Helvert was uitgenodigd door de CDA afdeling Roermond om geïnformeerd te worden over deze bijzondere herdenkings- en ontmoetingsplek voor veteranen. Initieel een ontmoetingsplek voor Indië-veteranen, maar de laatste jaren meer en meer een plek voor ook “jongere” veteranen die behoefte hebben aan een plek om gevallen kameraden te gedenken.

Het CDA Roermond wil extra aandacht voor dit park om te zorgen dat deze gedenkplaats toekomstbestendig gemaakt kan worden en mogelijk kan uitgroeien tot een nationaal militair gedenkpark waar ook andere gedenkstenen/monumenten, die nu vaak versnipperd over het land hun plek hebben, een mooie vaste plek kunnen hebben en waarbij kleine gedenkceremonies centraal gefaciliteerd zouden kunnen worden.

amens het CDA Roermond was fractievoorzitter Marc Breugelmans de gastheer om het belang van de gedenkplaats te onderstrepen en de wens om steeds concreter invulling te geven aan Veteranenstad Roermond toe te lichten. Wim Kemp, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Monument (NIM), verzorgde een kundige en interessante rondleiding en vertelde over de geschiedenis van het monument. De vader van Wim Kemp was KNIL-militair en verbleef lange tijd in den vreemde. Het mooie is dat het monumentpark de veteraan van vroeger op mooie wijze verbindt met de veteraan van nu.

Door de jaren heen zijn de overeenkomsten tussen uitgezonden militairen hetzelfde. Militairen worden veelal met een lastige opdracht in complexe omstandigheden naar een onbekende omgeving gestuurd. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor geüniformeerden die met lastige opdrachten en complexe omstandigheden in Nederland hebben te maken, zoals politie, brandweer en ambulancediensten.

Claudia Bisschops, als voorzitter van de door gedeputeerde Robert Housmans geïnitieerde Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL), was ook aanwezig om die verbondenheid en de verbondenheid van de Stichting SKVGOL met Veteranenstad Roermond te onderstrepen.

Het NIM is nog geen door het rijk/defensie formeel erkend monument en is volledig particulier gefinancieerd. Wel is er een convenant met defensie omdat defensie wel de bijzonder status van het monument erkent. De NIM-herdenking staat immers in de top 5 van Nationale Herdenkingsmomenten. Daarnaast is er door de Tweede Kamer toegezegd dat de 200 ontbrekende namen, naast de 6200 die in het monument geschreven staan, toegevoegd zullen worden aan het “gesneuvelden-boek” dat in het Haagse parlement ligt. Het nabij gelegen Monument voor Vredesoperaties is wel door Tweede kamer en defensie formeel bekrachtigd en erkend. Defensie heeft toegezegd te gaan investeren in het ontvangstpaviljoen. Het idee is om het paviljoen ook meer te gaan inzetten als veteranen ontmoetingscentrum, met een zogenaamde 0e-lijns zorgtaak, bedoeld om veteranen die behoefte hebben aan mentale zorg te kunnen opvangen en daar waar nodig door te verwijzen.

Martijn van Helvert neemt de informatie mee naar Den Haag en heeft aangegeven om zijn uiterste best te doen om een bijdrage te leveren aan het veilig stellen van de toekomst van het monument en dat hij de bijzonder status van het park en Veteranenstad Roermond in Den Haag onder de aandacht gaat brengen.